previous photo 
"Fillmore Street Jazz (2/5)"
Photo of players street jazz, San Francisco, Photo, Leica, Street, USA
 next photo
Photo of players street jazz, San Francisco, Photo, Leica, Street, USA taken in San Francisco by Leica Street Photographer Manuel Guerzoni