previous photo 
"Shameless Self Promotion"
San Francisco, Photo, Leica, Street, USA
 next photo
San Francisco, Photo, Leica, Street, USA taken in San Francisco by Leica Street Photographer Manuel Guerzoni